skip to Main Content

Kan være et stort problem, når det renner for mye. Under armene kan det være god hjelp med Azzalure-injeksjoner ( botulinumtoxin) , som imidlertid må gjentas da effekten som regel går helt tilbake på ca 6 mnd. Det har vært utført forskjellige typer operasjoner med eller uten fjernelse av hud og med varierende grad av tilbakefall og komplikasjoner.

For håndsvette benyttes også injeksjoner, men det krever bedøvelse , dessuten har det vært foretatt sympatectomi, kutting av en nerve i brysthulen, men dette utføres nå veldig lite, også pga risiko for komplikasjoner.

Dridase / ditropan er et medikament i tablettform som kan ha effekt på generell svetting, men også være et godt supplement hvis store plager lokalt som under armene.

Back To Top