skip to Main Content

svært kostbar behandling med en ny klasse medikamenter basert på molekylærbiologi, og som er spesialdesignet for å hemme/blokkere spesifikke molekylære trinn i sykdomsprosesser og på den måten oppnå svært god effekt med, i de fleste tilfeller minimale bivirkninger. Mest brukt for sykdommer i hud ledd og tarm.

Back To Top