skip to Main Content

(bulløse sykdommer) – sykdommer der det spontant dannes blemmer i huden, kan være arvelig som epidermolysis bullosa, kan være legemiddelutløst noen ganger med svært alvorlig forløp i form av erythema multiforme og Steven-Johnsen, kan være lysutløsende ved leversykdom (porfyrier) og stoffer på huden (Tromsøpalme), kan dessuten være sjeldne hudsykdommer mest hos eldre som bulløs pemphigoid og pemfigus.

Back To Top