skip to Main Content

er en bakterie i spirokjete familien, bakterien er årsak til flottbåren borreliose som kan affisere alt fra hud til sentralnervesystem og gi ut stort spekter av symptomer, sykdommen først beskrevet på 1970-tallet i USA som Lyme disease. Den hyppigste manifestasjonen er Erythema chronicum migrans

Back To Top