skip to Main Content

brukes i dermatologi som betegnelse på enkeltelementer (f eks vesikkel, bulla, papel) i en hudforandring og sammenstillingen av slike som lokalisering på kroppen gir ofte «nøkkelen» til diagnosen, videre diagnostikk og behandling.

Back To Top