skip to Main Content

et annet ord for avskalling av huden, noe mer omfattende enn deskvamasjon.

Back To Top