skip to Main Content

dyp hudinfeksjon som med streptokokker, gir ømhet, rødhet, hevelse og lokal varmeøkning, av og til almen symptomer, vanligst på ekstremiteter eller ansikt, krever antibiotikabehandling og immobilisering, sykehusinnleggelse og intravenøs behandling kan være aktuelt. Gjentatte infeksjoner på samme sted kan forekomme, muligens pga av sekundær skade på lymfesirkulasjonen.

Back To Top