skip to Main Content

et spesifikt utslett som bare sees ved borrelia infeksjon med et område med lett opphevet erythmatøs periferi uten deskvamasjon, blir ofte først synlig flere uker etter flotteksponering med gradvis økt utbredelse og uten utslag på blodprøver.

Back To Top