skip to Main Content

generell rødhet i huden, med varmeøkning, feber og påvirket almentilstand som kan forekomme ved forskjellige utbredte hudsykdommer som atopisk eksem, psoriasis, legemiddelutslett mm. Tilstanden må anses som alvorlig og bør innlegges på hudavdeling.

Back To Top