skip to Main Content

oppkloring av huden, kan forekomme ved de fleste tilstander og utslett og regnes som «sekundær-effloresens» men gir viktig tilleggsinformasjon og er sentralt ved enkelte tilstander hudsykdommer f eks atopisk dermatitt, nevrodermatitt, acne excoriee, prurigo nodularis, dermatitis artefacta med mer.

Back To Top