skip to Main Content

har vært brukt mye i dermatologien, først og fremst blått i form av krystallfiolett på væskende betent eksem.

Back To Top