skip to Main Content

kan være av forskjellige typer, er tilstede eler blir synlige rett etter fødselen, kan være uttrykk for noe som er genetisk betinget (arv eller mutasjon) eller kan være et utviklingsavvik av ukjent årsak. Vanligst med røde fødselsmerker, de som er tilstede ved fødsel, hyppigst en blodkaranomali, kalles Port wine stain eller flammemerke, de som kommer rett etter fødselen og vokser raskt, kalles hemangiom. Begge kan og skal behandles med laser, viktig å bli vurdert og starte behandling tidlig, spesielt ved voksende hemangiom. Andre fødselsmerker kan være cafait-au-lait flekk og epidermal verrukøs naevus.

Back To Top