skip to Main Content

er i vanlig dermatologisk forståelse en flekk eller utvekst på huden som kan inneholde en varierende kombinasjon av pigmentceller, bindevev og andre komponenter av huden, enkelte kan ha mye hår, eks Beckers naevus, noen kan være utstående, jevnt brunt pigmenterte; intradermal naevus, andre kan være flate med mye pigment; melanocyttnaevus, andre igjen kan være flate med ujevn og varierende pigmentering; dysplastisk eller irregulær naevus, og kan kreve spesiell oppfølging evt fjernelse.

Back To Top