skip to Main Content

svært hyppig infeksjon på føttene forårsaket av soppsporer som benytter keratinet i hornhuden som næringskilde og vokser der, synlig ved tørr, flassende og avskallende hud, hvitlig fortykkelse og noen ganger fissurdannelse mellom tærne, hyppigste sopp i Norge er Trichophyton Rubrum, som kan påvises ved dyrkning. Årsaken til at noen får fotsopp er mer at forholdende ligger til rette ved svetting ifm varmt klima, trening eller hyppig bading, enn at det smitter.
Les mer på neglesopp 

Back To Top