skip to Main Content

skyldes et eller flere virus av gruppen Humant Papillom Virus (HPV) som «overtar» keratinocyttene i et lite område og gir økt forhorning, kan være smertefullt pga mekanisk fortykkelse, kan bli mange og vare lenge, mest hos barn, men ved modning og stimulering av immunsystemet dannes etter hvert antistoffer som begrenser utbredelsen og kan føre til spontan remisjon. Vortebehandling er mye basert på å fjerne fortykkelsen i huden og da vil kroppen lettere kunne bekjempe viruset. Viruset vil sannsynligvis ikke forsvinne, men kan holdes «i ro» av immunsystemet. Ved senere varig eller forbigående svekkelse av immunsystemet, kan vortene komme tilbake

Back To Top