skip to Main Content

Basalcellecarsinom(«ufarlig hudkreft»), plateepitelcarsinom(«overflatecellekreft» og melanom(«føflekk kreft») er de vanligste. Det er i dag gode holdepunkter for at de fleste typene hudkreft i stor grad har sammenheng med eksponering for ultraviolett lys, inklusive solarium. Hudkreft kan lettest unngås ved moderasjon med soling og solariebruk, regelmessig beskyttelse med klær og solkremer, og dersom de likevel skulle dukke opp, lettest oppdages hos erfarne hudleger som samtidig vet hvordan de best behandles.

Hudkreft behandling

Innstilles etter hvilken type hudkreft som behandles, Ved mistanke om føflekk kreft(malignt melanom) fjernes føflekken kirurgisk til friskt vev med noen mm margin i første omgang og evt et utvidet snitt som ofte utføres av plastikkirurger etter at patologisvar foreligger. Ved overflatecellekreft (plateepitelcarsinom) er det også kirurgisk behandling som gjelder, men med mindre marginer. Såkalt ufarlig hudkreft (basalcellecarsinom) kan behandles med kirurgi, frysing, krem + belysning(fotodynamisk behandling) eller en kombinasjon av disse. Hudlegen har kunnskaper vog metoder til å stille sikker diagnose og igangsette behandling ved de aller fleste tilfeller av hudkreft

Back To Top