skip to Main Content

kan tas overflatisk med avskrap til dyrkning på sopp, virus eller bakterier eller kirurgisk som en biopsi for å se på cellestruktur og vev for diagnostikk av hudsykdom eller påvise hudkreft/ celleforandring

Back To Top