skip to Main Content

fiskehud, en form for tørrhet i huden som gjør at overhuden blir svært tørr og danner et skjellaktig mønster i huden.

Back To Top