skip to Main Content

“brennkopper” – hudinfeksjon ofte blanding av flere bakterier, men gule stafylokokker hyppigst.

Back To Top