skip to Main Content

en ufarlig hurtigvoksende hudsvulst som danner en klump med tendens til sår i midten, kommer gjerne i løpet av uker. Hudlegen kan ofte fjerne den uten at det må skjæres vekk mye hud, og arret trenger ikke bli så stort,

Back To Top