skip to Main Content

vil si at det foreligger allergi mot utvendig eksponering, typisk dagligdagse emner som parfyme, nikkel, hårfarge, konserveringsmidler i kremer osv. Kan testes hos hudlegen med eksemprøver, dvs at fortynnete kjemiske stoffer legges som tester på ryggen for avlesning etter en viss tid.

Back To Top