skip to Main Content

en spesiell fortykkelse som kan fremkomme i huden etter langvarig kløe og traumatisering og som har en selvforsterkende effekt på kløen, sitter ofte på fotrygger, forsiden av leggene også videre, kan kreve langvarig behandling for normalisering f eks kombinasjon av potent steroidpreparat med hydrokolloid plate.

Back To Top