skip to Main Content
fortykkelse i hornhuden som regel etter langvarig og gjentatt trykkpåvirkning eller skade f eks ved stadig bruk av for trangt fottøy, kan noen ganger forveksles med virusvorter som også forekommer på trykksteder og med fortykket hornhud rundt. Liktorn behandles med skånsomhet, med gradvis nedsliping og redusere / fjerne den trykkpåkjenningen som har fremkalt dem.
Back To Top