skip to Main Content

mest vanlig er fuglelopper som finnes I reder under takmøner og klekkes om våren når solen begynner å varme. De kan da komme inn gjennom åpnesoveromsvinduer og stikke dem som sover om natten slik at de våkner med røde stikkliknende merker i grupper i et eller flere områder. Fuglelopper formerer seg ikke hos mennesker så plagene gir seg gradvis.

Back To Top