skip to Main Content

er en hudsykdom som er forårsaket av unormal reaksjon på lys , enten direkte eller vi kjemiske stoffer(plantesaft fra Tromsøpalmen) eller stoffer som finnes i eller skilles ut av kroppen (porfyrier ved leversykdom).

Back To Top