skip to Main Content

et fødselsmerke bestående av blodkar , ofte halvsidig, kan som regel behandles med blodkarlaser så det blir mer eller mindre borte, men krever en god del behandlinger.

Back To Top