skip to Main Content

øvre del av huden; består av flerlaget, forhornet plateepitel.

Back To Top