skip to Main Content

i huden forekommer vanligst og normalt etter soling, men kan bli ekstra sterk ved samtidig østrogen hormonpåvirkning (p pille, svangerskap) og gi melasma, kan også bli fremtredende etter skader/ trumer/ irritasjonstilstander i huden og kalles da Post Inflammatorisk Hyperpigmentering (PIH).

Back To Top