skip to Main Content

kan forekomme ved dypere hudskade som ødelegger overhud(epidermis) og tilhørende «adnexer»(talg- og hårkjertler), sees etter brannskader også med CO2 og erbium laser som har gått for dypt, samt ved hudsykdommen vitiligo der immunsystemet på en eller annen måte er aktivert mot pigmentcellene.

Back To Top