skip to Main Content

gruppe av sjeldne tilstander som skyldes ulike former for enzymsvikt kombinert med primær eller sekundær leversykdom. Enzymsvikten fører til opphopning av ulike mellomprodukter, som med en fellesbetegnelse benevnes porfyrier og som kan føre til kløe i huden samt økt lysfølsomhet og sekundær blemmedannelse.

Back To Top