skip to Main Content

leddplager som skyldes systemsykdommen psoriasis med en immunologisk reaksjon og betennelse leddhinnene. Kan være mild, variabel i de fleste tilfeller, men noen ganger svært alvorlig og behandles da som regel med nye såkalte «biologiske» medikamenter som kan stoppe betennelsestilstanden med minimale bivirkninger.

Back To Top