skip to Main Content

form for fotokjemoterapi som utnytter den fototoksiske effekten av psoralener, dvs. at stoffet blir giftig (toksisk) når det bestråles med lys etter at det først er kommet i kontakt med huden Virkningen skyldes at psoralenene ved bestråling binder seg til DNA-kjedene i overhudens cellekjerner slik at celledelingen i overhuden hemmes. Psoralenet kan benyttes i tablettform eller smøres på huden før bestråling. PUVA-behandling er særlig effektiv ved psoriasis, der cellene i overhuden deler seg svært hurtig, men kan også ha effekt ved andre hudsykdommer.

Back To Top