skip to Main Content

bakterieinfeksjon på huden, kan være primær som ved brennkopper eller sekundær ved andre hudsykdommer som håndeksem, atopisk eksem mm. Hyppige bakterier er gule stafylokokker og streptokokker(årsak til rosen), men kan også være gramnegative tarmbakterier.

Back To Top