skip to Main Content

Hud som er blitt utsatt for store doser ioniserende stråler, vanligst etter røntgenbehandling ifm kreftsykdom, fremviser karakteristiske forandringer, såkalt radiodermatitt eller stråledermatitt. Hudforandringene består av arraktig, blek hud, eventuelt avvekslende med brune pigmenteringer. Man kan se telangiektasier (små utvidete kar), og ofte er det røde, irriterte område med dermatitt. Det dannes ofte sår som har vanskelig for å gro. Kreft kan utvikles i slike hudområder, og man bør derfor undersøke vedvarende sårdannelser med biopsi med tanke på kreftutvikling.

Back To Top