skip to Main Content
hudsykdom mest vanlig på legg/ fot etter infeksjon med streptokokker som gir en dyp infeksjon med velavgrenset område med rødhet, hevelse, varmeøkning og smerter.
Back To Top