skip to Main Content

vil si at et operasjonssår åpner seg før eller etter at stingene er tatt, kan skyldes fysisk drag som det nye vevet ikke er sterkt nok til å motstå (tatt sting for tidlig?) eler forsinket tilheling pga infeksjon eller hematom (blodansamling) .

Back To Top