skip to Main Content

forekommer naturlig i huden med pigment og gradvis økt fortykkelse av hornlaget, dessuten med solkremer som inneholder kjemiske og fysiske solfiltere. Det finnes i dag sikre solkremer som beskytter huden mot UV lys slik at risikoen for utvikling av hudkreft av alle typer reduseres . Økende fokus på å filtrere for langbølget UV lys har også ført til beskyttelse mot dette og den komponenten som dette mette representere av utvikling til hudkreft samtidig som man annen (kosmetisk og funksjonell) hudskade.

Back To Top