skip to Main Content

er en betegnelse på graden av beskyttelse som oppnås ved benyttelse av solfiltere.

Back To Top