skip to Main Content

kan være akutt, det vil si UV-overdose som kan skje i løpet av minutter til timer med soleksponering eller annen UV-kilde(solarium, UV-lamper til beh av hudsykdommer, eller tidligere «høyfjellssol», se solforbrenning. En akutt solskade kan gi en varige ettervirkninger pga DNA skade som gir celleforandringer og/ eller hudkreft av forskjellige typer på sikt. Bindevevet kan også skades slik at aldersforandringer i huden forsterkes. Stor samlet UV-belastning over tid uten at huden blir brent, men med påvirkning av de forskjellige hudlagene danner utgangspunkt for en «kronisk solskade» som medfører økt forekomst av celleforandringer ; «solar keratose», ufarlig hudkreft ; «basaliom» , overhyppighet av føflekkreft; »melanom», og skade på bindevev med rynker og furer; «solar elastose», og pigmentforandringer som såkalte leverflekker; «lentigines»- Alt dette kan motvirkes og i stor grad unngås ved å ta forholdsregler som solkremer, parasol, klær, hodeplagg mm samt å unngå unødvendig eksponering.

Back To Top