skip to Main Content

også kalt seborrheisk vorte, er overflatiske, men kan være tallrike og store(opptil flere cm). Disse kan fjernes med diatermi(brennes), av og til frysebehandling (kryokirurgi), dersom ekstra tykke/ store, kan overflatekirurgi / «shaving» være aktuelt. Vi anbefaler ofte å dekke aktuelt område med bedøvelseskrem 1-2 timer før avtalt tid hos hudlegen

Back To Top