skip to Main Content

eksem som er utviklet eller forverret pga yrke, f eks nikkeleksem hos sykepleier eller tannlegeassistent. Kan i mange tilfeller føre til betingete uførhet, dvs at vedkommende må oppgi det yrket han/hun er utdannet til . I slike tilfeller kan det være aktuelt med støtte til attføring og yrkesskadeerstatning.

Back To Top